خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج |

خرید بیت کوین

تبادل ارزهای الکترونیکی

واریز می کنید:  
دریافت می کنید:  
نرخ تبدیل:
-
کمترین مقدار:
-
موجودی:
-
حساب شما :
نرخ خرید از ما نرخ فروش به ما فرهاد اکسچنج-کارمزد صفر
IRR 7,566,440,778 IRR 7,535,989,260 Bitcoin
IRR 587,643,306 IRR 584,120,969 Ethereum
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(TRC20)
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(ERC20)
IRR 22,516 IRR 22,292 Dogecoin(DOGE)
IRR 118,977 IRR 117,785 Ripple(XRP)
2022-08-11 02:55:17