خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج |

خرید بیت کوین

تبادل ارزهای الکترونیکی

واریز می کنید:  
دریافت می کنید:  
نرخ تبدیل:
-
کمترین مقدار:
-
موجودی:
-
حساب شما :
نرخ خرید از ما نرخ فروش به ما فرهاد اکسچنج-کارمزد صفر
IRR 7,591,257,251 IRR 7,560,705,858 Bitcoin
IRR 589,467,003 IRR 585,933,734 Ethereum
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(TRC20)
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(ERC20)
IRR 22,629 IRR 22,404 Dogecoin(DOGE)
IRR 120,323 IRR 119,117 Ripple(XRP)
2022-08-11 01:32:48