خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | INDEX.PHP

خرید بیت کوین

تبادل ارزهای الکترونیکی

واریز می کنید:  
دریافت می کنید:  
نرخ تبدیل:
-
کمترین مقدار:
-
موجودی:
-
حساب شما :
نرخ خرید از ما نرخ فروش به ما فرهاد اکسچنج-کارمزد صفر
IRR 7,610,722,740 IRR 7,580,093,008 Bitcoin
IRR 597,562,591 IRR 593,980,797 Ethereum
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(TRC20)
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(ERC20)
IRR 22,762 IRR 22,535 Dogecoin(DOGE)
IRR 120,229 IRR 119,024 Ripple(XRP)
2022-08-11 01:55:30