خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | ?LANG=PERSIAN

خرید بیت کوین

تبادل ارزهای الکترونیکی

واریز می کنید:  
دریافت می کنید:  
نرخ تبدیل:
-
کمترین مقدار:
-
موجودی:
-
حساب شما :
نرخ خرید از ما نرخ فروش به ما فرهاد اکسچنج-کارمزد صفر
IRR 7,597,733,281 IRR 7,567,155,826 Bitcoin
IRR 594,819,225 IRR 591,253,875 Ethereum
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(TRC20)
IRR 313,560 IRR 311,360 Tether(ERC20)
IRR 22,692 IRR 22,467 Dogecoin(DOGE)
IRR 120,072 IRR 118,869 Ripple(XRP)
2022-08-11 01:58:41